SMR 2020 – Program

Předběžný program konference

8:00 – 9:00 REGISTRACE

9:00 – 17:30 Odborný program

Celkový pohled na dění v oblasti SMR  (Evžen Losa, FJFI ČVUT)

Pohled vládního zmocněnce pro jadernou energetiku na SMR  (Jaroslav Míl)

Některé reálné projekty SMR :

  • PAES  – TBD, Rosatom
  • Reaktor RITM- TBD, Rosatom
  • NuScale – Lenka Kollar, NuScale
  • Rols Royce
  • Energy Well projekt ÚJV Group (Marek Ruščák, CVŘ)
  • Reaktory Generace 4 a SMR – (Pavel Vácha, ÚJV Řež)

Legislativní požadavky

  • Doporučení MAAE pro SMR (Josef Mišák,  ÚJV Řež)
  • Co vše musí stavebník naplnit (Petr Závodský, ČEZ)

Public Acceptance

  • Jak vést komunikaci s veřejností  (Helen Cook)
  • Příklad z Finska (TBD)

17:30 – 21:00 Networking raut

Uvedení vystupující byli požádáni o příspěvek