SMR 2018

SMR v roce 2018

15. února 2018

Konference o malých jaderných reaktorech pořádaná společností EventEra ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Skupinou ÚJV pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Čtvrtý ročník konference shrne vývoj malých reaktorů za poslední rok, vystoupí na něm představitelé řady zahraničních firem, které již mají konkrétní zkušenosti z probíhajících projektů.

Konference je určena technickým odborníkům, vývojovým, výrobním a inženýringovým společnostem, potenciálním investorům a studentům relevantních oborů.

Formát konference nabízí zajímavá profesní setkání a prostor k odborným diskuzím.

Registrace bude ukončena 12. února ve 12:00

« Registrujte se »

 

Místo konání

Břehová 7,
11519 Praha 1
Česká republika

Záštita MPO

Nad konferencí převzalo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Prohlédnout dopis MPO.

Partneři konferenceMediální partneři

Fotka uživatele Essential Communication.