SMR 2019

 

14. února 2019

Téma: Malé jaderné reaktory pro teplárenství

V dlouhodobém horizontu se jeví udržení lokálních tepláren na hnědé uhlí problematické. Místní plynové teplárny nebo teplárny na biomasu, popřípadě spalování komunálního odpadu přináší jen částečné řešení problému. Nabízí se použití jaderných zdrojů pro vytápění zejména velkých aglomerací: teplovod Dukovany – Brno, teplovod Temelín – České Budějovice, popřípadě projekty zásobování Prahy teplem z ETE. (Dlouhodobě je provozován teplovod ETE – Týn nad Vltavou nebo JE EBO – Trnava. Našli bychom i příklady připravovaných projektů v zahraničí (Loviisa – Helsinky) nebo provoz reaktorů VVER po skončení jejich životnosti na nízkých teplárenských parametrech. K tomuto účelu se nabízí se využití malých jaderných reaktorů. Pokud budou pracovat na nízkých parametrech – tlak blízký atmosférickému a teplota pod bodem varu – z hlediska bezpečnosti jsou na tom mnohem lépe, než klasické energetické reaktory a mohou být teoreticky umístěny blíže k obydleným oblastem. V důsledku toho by se takovéto výtopny mohly rozšířit i do měst, kde je připojení k velkému zdroji nerentabilní.

Aktuální stav vývoje malých reaktorů, pohled na problematiku malých reaktorů pro teplárenské účely očima odborníků z MAAE, teplárenských expertů i národohospodářů je tématem pátého ročníku konference SMR 2019.

Program konference budeme postupně doplňovat. Pokud chcete vystoupit s odborným příspěvkem, kontaktujte nás prosím.

 

Místo konání

Břehová 7,
11000 Praha 1
Česká republika

Záštita MPO

O záštitu nad konferencí bylo požádáno Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.