Program

Draft programu:

9:00 Zahájení – Aleš John (EventEra)

Úvodní slovo – I. Jex (FJFI ČVUT), D. Jiřička (Skupina ÚJV), R. Neděla (MPO)

Svět SMR na začátku roku 2019

9:30 – 9:50 Současný stav, trendy ve vývoji SMR – E. Losa (FJFI ČVUT)

9:50 – 10:10 Pokrok ve vývoji projektu SMART – (KHNP)

10:10 – 10:30 Plovoucí elektrárna Akademik Lomonosov – N. Rtischev (Rosatom)

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:20 Český projekt Energy Well – (CV Řež)

11:20 – 11:40 Stav vývoje reaktoru ALLEGRO – L. Bělovský (ÚJV Řež)

11:40 – 12:00 Zapojení NUVIA do projektu SMR v UK – (NUVIA)

Teplárenství – budoucí potenciál a obchodní příležitost pro jaderné výtopny

12:00 – 12:20 Celkový přehled o českém teplárenství – P. Hodek (ČEZ Teplárenská)

12:20 – 12:40 Jaká je obchodní příležitost pro jadernou výtopnu – J. Vondraš

12:40 – 13:30 Oběd

Pohled IAEA na SMR

13:30 – 13:55 Představení regionálního projektu IAEA – SMR a kam se dostali (IAEA)

13:55 – 14:20 Projekt vysokoteplotního reaktoru v JAR – F. Reitsma (IAEA)

14:20 – 14:40 Projekty ruských výtopen/tepláren – (Kurčatovský institutu)

14:40 – 15:10 Coffee break

 Jak by mohla vypadat jaderná teplárna

15:10 – 15:30 Příběh projektu jaderné teplárny v Plzni – J. Kott (ZPU Plzeň)

15:30 – 16:00 Jaderná výtopna – projektová východiska

16:00 – 16:30 Požadavky na palivo pro jaderné výtopny

16:30 – 17:50 Diskuse, resumé a závěr

18:00 – 21:00 Networking raut