SMR 2017: program

8.00-9.00 REGISTRACE
9.00-9.15 Zahájení a rekapitulace loňské konference – A. John
9.15-9.30 Úvodní slovo – I. Jex (FJFI), K. Křížek (ÚJV Řež)
9.30-9.50 Svět SMR 2017 – E. Losa (FJFI ČVUT)
9.50-10.10 Jaderná bezpečnost, požadavky jaderné legislativy pro SMR –  (zástupce SÚJB)
10.10-10.30  Budou lidé? Programy českých univerzit na výchovu jaderné generace – L. Sklenka (FJFI ČVUT)
10.30-10.50 Možné modely financování, odhad nákladů – J. Novák (EuroEnergy)
10.50-11.20   Coffee break
11.20-11.40 Směřování jaderného výzkumu v Evropě a v Česku– V. Dostál (CV Řež)
11.40-12.00 Rosatom´s SMR development program – T. Gabyash (Rusatom Energy International)
12.00-12.20 Projekt ÚJV Group – M. Ruščák (CV Řež)
12.20-13.30  Oběd
 13.30-13.50 ASEK a NAPJE z pohledu SMR – J.  Štuller (vládní zmocněnec)
13.50-14.10 Program SMR v Americe – O. Chvala (University of Tennessee)
14.10-14.30  Pohled projektanta na projekt ÚJV Group – L. Židová (EGP)
14.30-15.00  Coffee break
15.00-15.20  Použiteľnosť nových materiálov v SMR – V. Slugeň (FEI STU)
 15.20-15.40 Česká nukleární společnost – D. Burket (ČNS)
 15.40-16.00 Palivo pro SMR – J. Běláč (ALVEL)
 16.00-16.20 EPC projekty skupiny NUVIA v jaderné oblasti – A. Bednářová (NUVIA)
 16.20-16.40 Možnosti společnosti DEL – I. Malec (DEL)
 16.40-17.15 Rozprava k projektům výchovy personálu, jak se může do projektu zapojit český průmysl
17.15-17.30  Závěr a shrnutí konference
17.30-21.00 Networking raut