SMR 2016: program

Program konference SMR 2016

8.30-9.30 REGISTRACE
9.30-9.35 Zahájení konference – A.John
9.35-10.00 Úvodní slovo – I.Jex (FJFI), K.Křížek (ÚJV Řež), P.Šolc (MPO)
10.00-10.30 Co je to SMR? – L.Sklenka (KJE FJFI)
10.30-11.00 Společenská objednávka – najdeme investora? – T.Drápela (Plzeňská teplárenská)
11.00-11.20 Coffee break
11.20-11.50 Co to znamená stavět SMR, investiční procesy v energetice – J. Novák (EUROENERGY)
11.50-12.10 Co dělá ÚJV Řež pro SMR? – L.Bělovský (ÚJV Řež)
12.10-12.30 Co umíme vyprojektovat? – Z.Vlček (EGP)
12.30–13.30 Oběd
13.30-14.00 Vývoj a využití malých jaderných reaktorů v Severní Americe – O.Chvala (Tennessee University)
14.00-14.30 SMR – přesvědčivé řešení pro globální trhy a lokální energetické výzvy – L.Tomíček (Rosatom)
14.30-14.50 EGPI v projektu MBIR – F.Fiedler (EGPI)
14.50-15.10 Možnosti Škoda JS při realizaci výstavby a výroby modulárních reaktorů – J.Jílek (Škoda JS)
15.10-15.30 Kompetence ZAT při výstavbě SMR – M.Pokorný (ZAT)
15.30-16.00 Coffee break
16.00-16.20 Neutronová instrumentace – aparatury měření neutronového toku – J.Herrmann (dataPartner)
16.20-16.40 Kompetence NUVIA v oblasti chemických a radiačních měření – M.Buňata (NUVIA)
16.40-17.00 Čerpadla pro jadernou energetiku – J.Nevěřil (SIGMA)
17.00-17.20 Zkušenosti DEL a.s. při vývoji komponent pro JE – I.Malec (DEL)
17.20-17.40 Mohli bychom se zúčastnit na dodávkách ve světě? V.Větrovec (Atominfo.cz)
17.40-18.00 Postoj České nukleární společnosti J.Duspiva (ČNS)
18.00-18.10 Resumé a závěr konference
18.15–21.00 Networking a raut

GALERIE VYSTUPUJÍCÍCH

LTomicek_foto

Leoš Tomíček – Rusatom Overseas

Víceprezident Rusatom Overseas, dceřinné společnosti státní jaderné korporace Ruské federace ROSATOM. Společnost Rusatom Overseas byla založena v roce 2011 s cílem propagovat ruskou jadernou technologii na světovém trhu. Během své profesní kariéry zastával řadu vedoucích pozic v českém i ruském energetickém sektoru. 18 let pracoval pro ŠKODA PRAHA, největší inženýrsko-investiční společnosti v ČR v oblasti jaderné energetiky, která byla také generálním dodavatelem obou českých jaderných elektráren. Zde se pan Tomíček vypracoval z pozice směnového inženýra najíždění až na pozici ředitele pobočky ŠKODA divize Temelín. V současnosti zastává pozici nejvýše postaveného českého manažera v energetickém sektoru v Rusku. Konkrétně v roce 2015 byl viceprezidentem řídícím Jaderné energetické projekty (aktuálně – Egypt, Vietnam, Argentina, Mexiko, Jihoafrická republika, Kazachstán). 

O.chvala

Ondřej Chvala – Tennessee University

Absolvent  Matematicko-fyzikální fakulty UK. V současnosti působí na univerzitě Tennessee v Knoxville, jeho výzkumné zájmy směřují především k vysoce výkonným výpočetním aplikacím v oblasti jaderného strojírenství reaktorových jader. Získal řadu výzkumných grantů a má za sebou bohatou publikační historii. Má velké zkušenosti se simulacemi nukleárních reakcí v různých materiálech. Aktivně se také podílí na designu, simulacích, konstrukci a fungování velkých detekovacích systémů pro nukleární fyziku. 

2015_Sklenka_L__foto

Lubomír Sklenka – Katedra jaderných reaktorů, FJFI ČVUT

Absolvent FJFI ČVUT, obor jaderné inženýrství. Na FJFI pracuje od roku 1985, podílel se na výstavbě a spuštění školního reaktory VR-1 do provozu a od roku 1990 je členem provozního personálu reaktoru. Kromě přednášení na KJR vede experimenty na školním reaktoru zaměřené na experimentální reaktorovou fyziku, dynamiku a provoz reaktorů. Je expertem IAEA ve Vídni v oblasti jaderného vzdělávání,od roku 2009 absolvoval 16 agenturních expertních misí do rozvojových zemí Afriky a Asie. V letech 2012-2014 byl řešitelem projektu financovaného z programu MPO TIP "Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v  ČR". 

JN_foto

Jaromír Novák – Euroenergy

Generální ředitel Euroenergy, spol. s.r.o. Specializuje se na metodiku investiční výstavby, projektové řízení a financování. Vede významné energetické projekty v oblasti jaderné a klasické energetiky, působí jako extrerní expert IAEA a rovněž jako lektor tréninku projektového řízení pro české a zahraniční společnosti a školy.

Ladislav Belovsky UJV Rez

Ladislav Bělovský – ÚJV Řež

V ÚJV Řež je vedoucím vývoje rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO, který probíhá od roku 2013 v rámci mezinárodního sdružení právnických osob "V4G4 Centre of Excellence". V období 2012-2014 byl řešitelem projektu financovaného z programu MPO TIP "Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR".

Z.Vlček

Zdeněk Vlček – EGP

Absolvent ČVUT fakulta strojní, od ukončení VŠ pracuje v Energoprojektu Praha od nástupní funkce projektanta až po současnou – Technický ředitel divize EGP. Aktivně pracoval na projektech ETE v oblasti SO, režimy, až po účast při uvádění do provozu. Dále na projektrech EMO 12, EMO 34, projektu SBO EDU, JETE, projektu využití projektových rezerv (zvyšování výkonu) JETE, EDU. Aktivně byl u prvního projektu PPC v ČR PPC Vřesová od studie až po spuštění a projektu PPC Teplárny Červený Mlýn. 

F. Fiedler

František Fiedler – EGPI

Ředitel divize strojní technologie a jaderná v EGP Invest, spol. s.r.o., jaderný inženýr, expert v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, se specializací Úložiště a sklady radioaktivních odpadů a projektování zařízení na zpracování radioaktivních odpadů.

 

J.Jílek

Jan Jílek – Škoda JS

Absolvent Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Konstrukce energetických strojů. V roce 1997 nastoupil do společnosti ŠKODA JS jako projektant. Realizoval projekty na jaderných elektrárnách typy VVER v ČR i v zahraničí. Byl hlavním inženýrem nabídky konsorcia MIR 1200 na dostavbu elektrárny Temelín 3,4. V současné době působí v útvaru Business Development se zaměřením na tehcnickou podporu při získávání nových obchodních případů. 

M.Pokorný

Martin Pokorný – ZAT

Absolvoval SOU a SPŠ elektro v roce 1988. Pracoval jako servisní technik průmyslových strojů a zařízení do roku 1998, dále do roku 2004 jako technik nákupu a prodeje elektronických součástek. Od roku 2004 do současnosti pracuje na projektrech řídících systémů pro jadernou energetiku ve společnosti ZAT, a.s.

 

M. Buňata

Milan Buňata – NUVIA

Vystudoval FJFI ČVUT, obor Aplikovaná jaderná chemie. Během své práce ve Státním ústavu radiační ochrany se zabýval spektrometrií ionizujícího záření, v ÚJV Řež poté pracoval na poli radiační ochrany a výroby radiofarmak. V současné době je zaměstnancem firmy NUVIA a.s (bývalý ENVINET a.s.), kde má na starosti rozvoj obchodu a projektové řízení zejména v oblastech radiační ochrany a aplikace ionizujícího záření ve zdravotnictví. 

I. Malec

Ivan Malec – DEL

Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT začínal na pozici investičního technika v prostředí podnikového teplárenství ve firmě ŽĎAS a.s. Po osamostatnění a vzniku DEL a.s. v roce 1996 se začal plně věnovat projektování elektrických zařízení pro energetiku, včetně dodávek pro jadernou energetiku, mimo jiné stál u realizace nového řídícího systému zavážecích strojů na obou blocích JE Temelín. Spolupracuje na programu seizmické kvalifikace elektrotechnických komponent vyvíjených a vyráběných DEL a.s. Má mnohaleté zkušenosti s realizací dotačních projektů v oblasti Vav (TAČR, OPPI), poslední 2 roky se mj.podílí na dodávkách pro mezinárodní výzkumný projekt Reactor Jules Horowitz v Cadarache. V rámci členství DEL a.s. v klastrovém sdružení Atomex Group byl spoluřešitelem projektu Atomex4Energy.

V. Větrovec

Vladislav Větrovec – Atominfo.cz

Student oboru Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT. Během studia stál u zrodu nezávislého zpravodajského webu Atominfo.cz, kde nyní působí jako šéfeditor. Již několik let také publikuje populárně naučné články o jaderné energetice, které se věnují především současným inovativním projektům.