Kontakt

Organizační záležitosti: valkova@eventera.eu, telefon: +420 724 680 914

Odborné otázky: ajohn@via-alta.cz