Schedule

Preliminary SMR 2016 Conference Schedule

9.30–9.35 Zahájení konference – A. John
  Společenská objednávka – TBD (MPO, investoři)
  Co to znamená stavět SMR, investiční procesy v energetice – J. Novák (EUROENERGY)
  Jaderná bezpečnost, co vše musí investor zajistit dle AZ – D. Drábová (SÚJB)
  Umíme to vyprojektovat? – (EGPI / EGP TBD)
13.00–14.00 Lunch
  Umíme to vyrobit? – (ŠJS, ENVINET a další české firmy)
  Co si můžeme koupit ve světě? – (TBD, Rosatom, USA)
  Mohli bychom se zúčastnit na dodávkách ve světě, kde a kdo staví SMR
18.00–18.15 Resumé and Conference Finale
18.30–21.00 Networking Raut